top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

חברות במכון ITAI אנגליה

מיד עם פרישתו ממשטרת ישראל, הצטרף צביקה מוזס כחבר מן המניין, למכון ITAI, מכון המאגד חוקרי תאונות דרכים באנגליה ובעולם, ומחשב למוביל עולמי בחקר תאונות דרכים.מטרת המכון היא לקדם את הבטיחות בדרכים לטובת הציבור על ידי שיפור הידע והמיומנויות הטכניות והכלליות של העוסקים בתחום חקר תאונות דרכים. המכון מקדם החלפת מידע וידע ומספק פורום להתקשרות, חינוך וייצוג, ובאמצעותם לשיפור מקצועיות העוסקים בנושא. על מנת לקדם מקצועית את העוסקים חקר תאונות הדרכים , המכון חוקר ומפרסם הנחיות והדרכות לשיטות עבודה מומלצות בנושאי חקירת תאונות דרכים לשימוש חברי הארגון ומומחים אחרים.

באמצעות הידע הקולקטיבי של חברי הארגון, הארגון פועל לשיפור את תקני הבטיחות של כלי רכב וכבישים מכל הסוגים. המכון מעודד ומסייע בביצוע מחקרים ובדיקות בקשר כלי רכב, בנייה ושיפור תשתיות כבישים ובנושאים נוספים הרלוונטיים לתחום חקירת תאונות הדרכים ובטיחות בדרכים.

המכון מקיים מספר סמינרים מדי שנה וכן אירועים נוספים נכוללים ביצוע מבחני ריסוק והרצאות מקצועיות. המכון מפרסם , אחת ל 4 חודשים, את כתב העת IMPACT המספק מאמרים טכניים, פרסום מחקרים, חדשות וסקירות בנושאי חקירה ושיחזור של תאונות דרכים.

1 view0 comments
bottom of page