top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

תאונת דרכים קטלנית - 3 חודשי עבודות שרות


בשנת 2019 ארעה תאונת דרכים קטלנית בעיר נתניה. כתב האישום ייחס לנאשם עבירות של גרם מוות ברשלנות, עבירה שדינה 3 שנות מאסר ועבירת אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

במהלך דיוני פרשת התביעה, הצליח עו"ד אלון טנקג'י בסיוע מקצועי שלי כבוחן תנועה מטעם ההגנה, לשלול ולערער את מרבית ראיות המאשימה ולהוביל להסדר טיעון והסכמה לענישה מקלה במיוחד.

43 views0 comments

Comments


bottom of page