top of page
Taxi On Road

ליווי, יעוץ ומתן חוות דעת ועדות מומחה למגוון אירועים בהם מעורבים משתמשי דרך.

מומחים בחקר ושיחזור תאונות דרכים

 לקבלת חוות דעת בוחן תנועה ועד מומחה
050-6273870

  בוחן תנועה עד מומחה

   בוחן תנועה - עד מומחה

כתב אישום חמור בגין גרימת תאונת דרכים קטלנית או תאונת דרכים חמורה, מתבססים על חוות דעתם ועבודתם כמומחים, של בוחני התנועה של משטרת ישראל. צביקה מוזס, יוצא מערך בוחני התנועה של המשטרה, לאחר 21 שנות שירות במשטרה, בהן 16 שנים בתפקידי קצונה: רמת"ד בתל-אביב, קצין בוחנים ראשי במחוז ש"י, ק' בוחנים ראשי במחוז מרכז ובתפקידו האחרון כראש מחלק חקירות תנועה ת"א ומפקד יחידת הבוחנים הגדולה במשטרת ישראל וכן, תובע פלילי ביחידות תביעות תעבורה ירושלים.

צביקה מוזס הוביל חקירתן ופענוחן של מאות תאונות דרכים קטלניות, עשרות תאונות פגע וברח חמורות, אלפי תאונות דרכים נוספות, והשתתף כמומחה משטרתי בחקירת מקרי רצח, פיגועי טרור ותאונות עבודה במעורבות כלי רכב. כל אלה, תרמו לצבירת ידע וניסיון מקצועי רב בכל נושאי חקר ושיחזור תאונות דרכים ונחשב כמומחה ועד תביעה מהמעלה הראשונה.

בתקופת שירותו בתפקידי הקצונה במערך בוחני התנועה, הכין מאות חוות דעת מקצועיות והעיד כעד מומחה במאות תיקי תאונות דרכים בבתי המשפט בכל הארץ. מומחיותו וניסיונו הרב, הפכו לשם דבר ביחידות התביעה המשטרתית, בפרקליטות ובבתי המשפט לתעבורה ומחוזייים, בהיותו עד התביעה המרכזי בתיקים רבים.

כיום לאחר פרישתו ממשטרת ישראל, משמש צביקה מוזס, כבוחן תנועה ועד מומחה מטעם ההגנה, ומציע לנאשמים ועורכי דין, שירות מקצועי במתן עדות וחוות דעת מומחה בנושאי חקר ושיחזור תאונות דרכים להליכים פליליים ואזרחיים, ומתן עדות וחוות דעת בתיקי עבירות תנועה חמורות אשר נאכפו באכיפה אלקטרונית.

יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, חדשנות ומקצוענות, הם כלים חשובים נוספים לידע והניסיון שצביקה מוזס מביא עימו כמומחה הגנה.

לצרוף בוחן תנועה מומחה, מנוסה ומקצועי לצוות ההגנה בתיקי תאונות דרכים והליכים נוספים, עשוי להיות משקל מכריע בהשגת התוצאות הטובות ביותר

Engine
בחינת כלי הרכב

בדיקות כשל וליקויים מכאנים, ניתוח ממצאי נזקים, כשל צמיגים, פענוח דיסקות טכוגרף, ניתוח ממצאי CDR

תחומי מומחיות בוחן תנועה

  תחומי המומחיות שלנו

חוות דעת מומחה
חוות דעת ועדות מומחה

הכנת חוות דעת מקצועית והופעה כעד מומחה בהליכי משפט פלילי ואזרחי, והליכי תביעה מול חברות ביטוח

תאונת דרכים קטלנית
שיחזור תאונות דרכים

מומחים בשיחזור תאונות הולכי רגל, ניתוח מסלול מעורבים, ניתוח וביצוע ניסויי שדה ראיה, ניתוח וידאו, חישובי מהירות, השפעת התשתיות

 לקבלת חוות דעת בוחן תנועה ועד מומחה
050-6273870

חוות דעת בוחן תנועה

 חשיבותו של בוחן תנועה פרטי

בכל תיק תאונת דרכים המתנהל בבית משפט לתעבורה, בוחן התנועה המשטרתי, הוא עד מרכזי של התביעה. למעשה, במרבית תיקי התאונות, פעולותיו של בוחן התנועה בתיק והמסמכים שיצר, מהווים את ליבת חומר הראיות. מקצועיותו של הבוחן תבחן בהליך המשפטי. כשלים בעבודת הבוחן הבאים לידי ביטוי באיסוף ממצאים לקוי, אי מיצוי שלבי החקירה, הסקת מסקנות שגוייה ועוד טעויות הנעשות לעיתים עקב מגוון פעולותיו הרחב של בוחן תנועה בעת חקירת תאונות דרכים, כל אלה, עשויים להשליך על הצלחת התביעה להביא להרשעת הנהג הנאשם, בסופו של הליך משפטי.

כאן נדרש, תפקידו הייחודי של בוחן תנועה פרטי, עד מומחה מטעם צוות ההגנה המשפטית והנאשם, אשר מופקד מתוקף מומחיותו, על בדיקה מקצועית, של כל חומר הראיות בכל הקשור לכלל פעולותיו של בוחן התנועה בתיק התאונה.

בוחן התנועה הפרטי מטעם ההגנה, עשוי לאתר ולהצביע על כשלים, טעויות וליקויים באופן איסוף הממצאים בזירת התאונה, יצביע על פעולות חקירה ואיסוף ממצאים שלא נעשו בהתאם להנחיות המשטרה או נעשו בחוסר מקצועיות, ינתח את ממצאי הבוחנים ו\או ממצאי מומחי התביעה הנוספים, ועשוי להסיק מסקנות השוללות את מסקנות בוחן התנועה המשטרתי לרבות מסקנותיהם של מומחים משטרתיים נוספים בתיק, או יציג תזה אפשרית נוספת לאופן התרחשות התאונה, אשר לא נבחנה, טרם הגשת כתב האישום, ע"י מומחי התביעה.

חשוב לזכור, כי עורך דין, המייצג נאשם במשפט פלילי \ תעבורה, המבקש להציג ממצאים ומסקנות מקצועיות הסותרות את דעת מומחי התביעה, חייב להיעזר במומחה מטעמו, אשר בית המשפט מכיר במומחיותו.

בפרשת התביעה המתחילה את שלב ההוכחות  במשפט פלילי, תמסור התביעה באמצעות עדיה את חומר הראיות לבית המשפט, בהגשת מסמכים ומוצגים ומתן עדות. טרם פרשת התביעה, על צוות ההגנה המשפטית או הנאשם אם הוא אינו מיוצג, להתכונן לחקירת עדי התביעה ובפרט מומחי התביעה.

בתיקי תאונות דרכים ועבירות תנועה חמורות הנאכפות ע"י מכשור אכיפה אלקטרוני, קיימת חשיבות רבה צירופו של בוחן תנועה פרטי, מקצועי ומנוסה, אשר יבחן את חומר הראיות ויכין שאלות "קשות" ו"מכשילות" לחקירת מומחי התביעה. מעורבותו זו של בוחן תנועה פרטי, עשויה להביא כבר בתום פרשת התביעה, למצב בו יוטל ספק ביכולתה של התביעה להוכיח אשמתו של הנהג.

  חדשות ומאמרים blog

 ידע, מומחיות ומקצוענות

bottom of page