top of page
Engine Belt
 לקבלת חוות דעת בוחן תנועה ועד מומחה
050-6273870

צביקה מוזס - תחומי מומחיות בחקר ושיחזור תאונות דרכים

חוות דעת בוחן תנועה עד מומחה הגנה
מתן חוות דעת מקצועית

כל תוצרי עבודתו של בוחן התנועה, מומחה ההגנה, מסוכמת בסוף הליך הבחינה בדוח מקצועי מפורט המכונה חוות דעת מומחה. דוח הבוחן המשטרתי המהווה חוות דעת מומחה של בוחן התנועה המשטרתי מכיל סעיפים המתייחסים לכלל פעולות התיעוד והבחינה של בוחן תנועה בחקירתו תאונת דרכים. מומחה ההגנה, בחוות דעתו, בודק ומתייחס לכלל סעיפיו של דוח הבוחן ונספחיו, בדיקה מקצועית והשוואתית, בין הממצאים שנאספו וגם אלה שלא, לבין הבנת משמעותם והסקת המסקנות של בוחן תנועה, בדרכו לקבוע מי מהמעורבים ומאיזו סיבה גרם להתרחשות התאונה. בוחן תנועה עד מומחה מטעם ההגנה, בהכרתו את נהלי המשטרה, ספרות מקצועית עדכנית ורלוונטית, וניסיונו, יחווה דעתו בחוות הדעת לשלילת מסקנות בוחן התנועה המשטרתי ו\או הצעת מסקנות אחרות הנובעות לדעתו מממצאי וראיות תיק החקירה.

נוסחאות המשמשות בוחן תנועה
שיחזור פגיעה בהולך רגל

הליך שיחזור תאונת דרכים מסוג פגיעה בהולך רגל, הוא הליך מתמטי בעיקרו המתבסס על פעולות בוחן התנועה בזירת התאונה באיסוף ותיעוד ממצאים, עריכת הצבעה או קביעת מקום הפגיעה- האימפקט על סמך ממצאים, קביעת כיוון החציה, ביצוע ניסוי שדה ראיה, וקביעת נתונים מתמטיים נוספים על סמך עדויות עדי ראיה, ספרות מקצועית, הנחיות מקצועיות או ממצאים אחרים. שלב חשוב בעריכת שיחזור, הוא קביעת סוג השיחזור בהסתמך על הממצאים השונים. בסדרה של חישובי מתמטיים  לחישוב זמנים ומרחקים, יציג השיחזור, היכן היה הרכב הפוגע בעת שהולך הרגל, החל בחציה או חצה את הקו הקריטי והאם במהירות בו נסע הרכב ובהסתמך על פרמטרים נוספים, נהג הרכב, היה יכול או צריך, למנוע את התאונה. תוצאות השיחזור, מהווים את ליבת דוח הבוחן באשר לאחריות הנהג בגרימת התאונה.

 תאונת דרכים קטלנית חזיתית עקב סטיית כלי רכב
תאונת דרכים קטלנית עקב נהיגה במהירות מופרזת
תיעוד והתאמת נזקים

בזירת התאונה, מוצאים הבוחנים, את כלי הרכב במקום עצירתם הסופי, רחוקים מהרכב או העצם עימו התנגשו. בהתאמת הנזקים, מצמידים את כלי הרכב , זה אל זה במטרה להבין את אופן וזווית ההתנגשות בין כלי הרכב המעורבים ולהסיק בעזרת פעולת ההתאמה מסקנות שיובילו לקביעה מי מכלי הרכב גרם לתאונה. בתאונות שסיבתן סטיה מנתיב אשר הובילה להתנגשות חזיתית, תסייע התאמת הנזקים בעזרת חיבור ממצאים נוספים בזירת התאונה, לקבוע, מי מכלי הרכב סטה וגרם לתאונה. התאמת נזקים היא הליך מורכב. למיומנותו של בוחן ויכולת ראייתו המרחבית, משקל רב, בביצועה של התאמה מדוייקת. מומחה הגנה בעל ידע וניסיון מעשי בביצוע התאמות נזק רבות בתאונות מורכבות עם נזקים קשים, יוכל להצביע על הסקת מסקנות שגוייה כתוצאה מביצוע לא מיקצועי ומדוייק של התאמת הנזקים. 

בדיקת נזקים וכלי רכב
_edited.jpg
cdr%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8_edited.jp
בדיקה כלי רכב מעורבים

בכל תאונת דרכים, בוחן התנועה משתמש במומחיותו  והכשרתו בנושאי מכנאות רכב, לבדיקת תקינותם של כלי הרכב המעורבים ושלילת טענתה אפשרית בדבר כשל מכאני כגורם אפשרי להתרחשות התאונה אשר לא תמיד, ניתן לתלות זאת באחריותו של הנהג או בעל הרכב. אם הנזקים לרכב, אינם מונעים את בדיקתו בנסיעה בעת המבחן, הבוחן יבצע נסיעת מבחן ויקבע בד"כ, כי בלמי הרכב וההיגוי תקינים. במקרים בהם עולה טענה מצד הנהג החשוד, כי היה ברכב כשל מכאני כדוגמת אובדן בלמים, תאוצה בלתי נשלטת וכדומה, יבצעו הבוחנים בדיקות מעמיקות יותר בסיוע מוסכים ומומחים חיצוניים. על מומחה ההגנה, לבחון את בדיקות בוחני המשטרה, ולהצביע על בדיקות חסרות או לא מקצועיות, העדר נתונים המוכיחים את תקינות הרכב ושימוש בממצאים המצביעים על ליקוי או כשל אפשרי המערכות הרכב.

התאמת נזקים.png
תאונות רכב כבד

מעורבות כלי רכב כבדים בתאונות דרכים, גבוה משמעותים משיעורם במצבת כלי הרכב בישראל. בין הסיבות למעורבותם הגבוהה, ניתן למנות, את שעות העבודה הרבות של הנהגים, הכשרתם החסרה ביחס לנהיגת כלי רכב מורכבים, הובלת מטענים חורגים, תחזוקה לקוייה ומורכבות הנהיגה בכלי רכב בעלי מטען כבד המשפיע על התנהגות כלי הרכב בנהיגה בעקומות אופקיות ואנכיות. לכל אלה, יש להוסיף את מורכבותו המכנית של הרכב הכבד. למומחה הגנה המתיימר להגיש חוות דעת בתאונת דרכים במעורבות רכב כבד, חייב להיות ניסיון מעשי בחקירת תאונות מסוג זה, הכרת המכלולים המכניים של מערכות הבלימה, ההיגוי ומערכות הבטיחות הייחודיות לכלי רכב כבדים. יחד עם ניתוח, מעמיק של דיסקת הטכוגרף, יכול מומחה מנוסה, להצביע על גורמים נוספים אשר תרמו להתרחשות התאונה, ואינם תמיד באחריותו או בשליטתו או  של נהג הרכב.

פענוח טכוגרף
חוות דעת בוחן תנועה-  פענוח דיסקת טכוגרף
פענוח דיסקות טכוגרף

תקנות התעבורה, מחייבות התקנת מכשיר טכוגרף בכלי רכב כבדים ובאוטובוסים ומחייב את הנהגים בהכנסת דיסקה למכשיר במהלך כל יום העבודה עם כלי הרכב. מכשיר הטכוגרף מחובר חשמלית לחיישן המותקן על ציר המנוע המעביר תנועה אל גלגלי כלי הרכב ומהירות סיבובו, מתורגמת במכשיר, למספר פרמטרים המתועדים בעזרת מחטים נעות החורטות תנועתן על פני  הדיסקה.  דיסקת הטכוגרף מסתובבת כל העת בהתאמה לשעון. מכשיר הטכוגרף והדיסקה היומית,  מהווים "קופסה שחורה" המתעדת את מהלך יומו של נהג כלי הרכב מבחינת שעות נהיגה ומנוחה, מהירות הנסיעה, זמנים ומרחקי נסיעה. מומחה מקצועי בפענוח דיסקת טכוגרף, יכול להפיק מידע רב משמעות בניתוח ממצאי הדיסקה עובר להתרחשות התאונה, במיוחד בהיותי מומחה המוסמך בפענוח בעזרת מיקרוסקופ STEMI.

דוח צפיה 1.png
דוח צפיה 2.png
מומחה מוסמך בניתוח סרטוני וידאו

התפתחות טכנולוגית לצד הוזלה של מרכיבי מערכות אבטחה וצילום, הביאו לשימוש הולך ומתרחב של מערכות אבטחה מצלמות, במיוחד באיזורי מסחר. גם השימוש במצלמות דרך בכלי הרכב הופך שכיח ותאונות דרכים רבות מתועדות בוידאו, דבר אשר אמור להקל על חקירתן. במשטרת ישראל במחלקת הזיהוי הפלילי פועלת מעבדה לראיה דיגיטלית, אשר עיקר עיסוקה בפענוח סרטוני וידאו, בחקירת תאונת דרכים, מסוגלת המעבדה, לפענח נתונים להם זקוק בוחן התנועה בחקירתו. למומחה הגנה, אשר הסתייע במאות חקירות של תאונות דרכים חמורות, בסרטוני וידאו, יש את הידע והניסיון, לבדוק את פענוח מומחי המשטרה, לפענח בעצמו נתונים נוספים ולהצביע על נסיבות המתועדות בסרטון הוידאו, להם לא ניתן דגש בחקירת התאונה, למרות חשיבותם הרבה והאפשרות המיטיבה עם הנהג החשוד. 

  תרשים צומת מרומזר וחלק מתוכנית הזמנים
ניתוח תוכניות רמזורים

בחקירת תאונות דרכים שסיבתה, אי ציות לרמזור אדום, חומר הראיות חייב לכלול תוכנית רמזורים עדכנית התואמת את מופעי הרמזורים בצומת בזמן התאונה. את תוכניות הרמזורים מקבלים ע"פ בקשה מגורמי התנועה בעיריות או חברות המפעילות מערכות רמזורים בתחום העירוני והבינעירוני. נוסף לתוכנית הרמזורים ונספחיה, יבקש הבוחן דוח המאשר, כי בשעת התאונה, לא היה תקלה במערכת הרמזורים. ניתוח תוכנית הרמזורים יחד עם אישור התקינות ומסמכי התוכנית, מהווים את ליבת חומר הראיות בתיק התאונה. תוכנית הרמזורים כשלעצמה, אינה ראיה המוכיחה מי מהנהגים לא ציית לרמזור, אולם ניתוח מעמיק של מופעי רמזורים, גלאים והשוואה לממצאים בזירת התאונה, מסייע בשלילת גרסאות מעורבים ועדי ראיה, על סמך עדותם, קבע בוחן התנועה המשטרתי, מי מהמעורבים גרם לתאונה.

רמזורים
שדה ראיה.png
ניתוח ניסויי שדה ראיה

בכל חקירת תאונת דרכים, אם בעת הטיפול בזירת התאונה ואם כפעולה מאוחרת, יבוצע ניסוי שדה ראיה, על מנת לקבוע מה היה שדה הראיה שעמד לרשות הנהג החשוד ואשר היה מאפשר לנהג למנוע את התאונה. בניסוי שדה הראיה, יבחן מרחק הראיה, אפשרות זיהוי אובייקטים בהתאם לתנאי התאורה בזמן התאונה והשפעת מכשולים מסוגים שונים על שדה הראיה של הנהג. ניסוי שדה הראיה חייב להתחשב במסלול התקדמותם של המעורבים עד להתנגשות. למומחה הגנה אשר ביצע מאות ניסויי שדה ראיה מסוגים רבים ומגוונים, יש את הידע והניסיון, לבחון את נכונותם של אופן ביצוע הניסוי שביצעו הבוחנים ותוצאותיו המתועדים בדרך כלל בתצלומים בוידאו, להצביע על ליקויים, אי עמידה בהנחיות ובנהלים, ואי התאמת תנאי הניסוי לתנאים שהיו בזמן התרחשות התאונה. 

שדה ראיה
bottom of page