top of page
 חקר ושיחזור תאונות דרכים - תחומי התמחות
 • שיחזור מתמטי של תאונות מסוג פגיעה בהולכי רגל.

 • שיחזור מסלול מעורבים עד לנקודת האימפקט.

 • חישובים מתמטיים ופיזיקליים בתחום חקר תאונות דרכים – קביעת מהירות ע"פ מרחק הטלה, מהירות ע"פ סימני בלימה, מהירות ע"פ חישובי תקיפה ותנע, חישוב מהירות קריטיות להחלקה או התהפכות, חישובי האצה, זמן פינוי צומת.

 • ניסויי שדה ראיה ומכשור ייעודי למדידת אור ומרחק – הכרת נהלים ותקינה בתחום מאור כבישים.

 • תיעוד מקצועי של זירת תאונה וממצאים בתרשים, בסטילס ובוידאו.

 • מוסמך בהפעלת מכשור מדידה ותיעוד זירה:

  • VERICOM – מכשיר לקביעת מקדם חיכוך וביצוע ניסויי האצה ובלימה.

  • Photogrammetry camera and software - תיעוד זירה דיגיטלי.

  • microscope STEMI – מיקרוסקופ לפענוח דיסקות טכוגרף.

 • פענוח דיסקות טכוגרף – ניתוח שעות עבודה ומנוחה, פענוח זמנים לשיחזור התאונה, פענוח מהירויות עובר לתאונה, מהירות ההתנגשות, חישובי האצות ובלימות.

 • התמחות בתאונות רכב כבד ואוטובוסים – הכרה לעומק של מערכות הרכב ומערכות הבטיחות הייחודיות. השפעת מטען ואופן העמסה על התנהגות כלי הרכב.

 • ניתוח סרטוני וידאו לקביעת זמנים, מהירויות המעורבים, פרמטרים רלוונטיים נוספים וניתוח נסיבות התאונה –שימוש בתוכנות מחשב ייעודיות.

 • ניתוח תוכניות רמזורים – טבלאות מופעים וזמנים, התאמת התוכנית הרלוונטית, השוואת ממצאי התוכנית לנסיבות התאונה ועדויות המעורבים. תקלות או אישורי תקינות של עיריות או חברות מפעילות. ניתוח פעולת גלאים ותמונות הצומת בהתאמה לתרשימי הזרימה המתוכנן לצומת.

 • הנדסת תנועה, תשתיות ותמרור. בדיקת מידת התאמת התשתית או התמרור במקום התאונה, להנחיות משרד התחבורה או תרומתן להתרחשות התאונה בזירות תאונה. ביצוע מדידות שונות.

 • ביצוע התאמות נזקים בכלי הרכב המעורבים ועצמים שנפגעו או בדיקת התאמות הנזקים שביצעו מומחי המשטרה.

 • מכונאות רכב, בדיקת ליקויים, ניתוח ממצאי דיאגנוסטיקה, ניתוח ממצאי ה CDR ,היסטוריית

 • טיפולים ו recall.

 • הכרת נהלי אגף התנועה ומערך בוחני התנועה של משטרת ישראל.

 • הכרה ושימוש בספרות מקצועית בינלאומית, בכל תחומי חקר תאונות דרכים.

bottom of page