top of page
כרית האוויר ברכב- האם תמיד מועילה ?  

 

מהי כרית האוויר ברכב ?

כריות האויר ברכב ( AIRBAG ) הן אמצעי בטיחותי חשוב ברכב, שתפקידו למזער את פציעות נוסעי הרכב בעת תאונת דרכים. בעת התנגשות הרכב בכלי רכב אחר או בעצם, הרכב נבלם בעוצמה, אולם כוח ההתמדה פועל בכוח על גופם של נוסעי הרכב, גורם להיטלטלות הגוף בכיוון תנועת הרכב לפני ההתנגשות ולפגיעה בחלקי הרכב באופן העלול לגרום לפציעות חמורות ואף למוות. בעבר, כרית אוויר הייתה מותקנת רק בגלגל ההגה מול הנהג, אך כיום עם השיפור המתקדם במערכות הבטיחות המותקנות בכלי הרכב, מספר כריות אוויר מותקנות בחלל הרכב, במטרה למזער פגיעות מכיוונים שונים ולהגן נוסף על נהג הרכב, גם על הנוסעים. כרית אוויר אינה נפתחת בכל תאונה. עקב מחירו הגבוה של רכיב כרית האוויר, פתיחת הכרית מוגבלת בד"כ, להתנגשות במהירות הגבוהה מ-25 קמ"ש ( נמצא, כי במהירויות נמוכות מ-25 קמ"ש, אין צורך בהגנת הכרית ) ותלויה גם בזווית ההתנגשות בעת התאונה ביחס למיקום הכרית ( כרית ( ווילון ) צד, לא תמיד יפתח בתאונה חזיתית ).

כיצד פועלת כרית אוויר ?

בעת התנגשות, חיישנים מיוחדים המרגישים את ההתנגשות והאטת הרכב, פוקדים על הפעלת מנגנון פתיחת כרית האוויר, בפיצוץ מבוקר היוצר גזים המנפחים תוך שבריר שניה ( כ 35 מילי שניות ומהירות הפתיחה עד 300 קמ"ש ), את כרית האוויר . הניפוח המהיר של כרית האוויר, בולם את תנועת הנהג לפנים ומונעת פגיעת גופו, בגלגל ההגה ובשמשת הרכב. להלן סרטון המדגים את פעולת כרית האוויר :

האם פעולת כרית האוויר עלולה לסכן את נוסעי הרכב ? 

יעילות פתיחת כרית אוויר, לדוגמא, כרית גלגל ההגה, המותקנת מול הנהג, פוחתת משמעותית, אם הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות. בחגורות הבטיחות המודרניות, מותקן מנגנון קדם מותחן, אשר בדומה לפעולת כרית האוויר, פועל במהירות בעת תאונה, ומותח את החגורה עד לנעילתה. חגורת הבטיחות תורמת לבלימת תנועת גופו של הנהג לפנים ושמירת תנועת הגוף לכיוון מגע עם מרכז כרית האוויר. במקרה תאונה חזיתית, אם הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות, גופו מוטל לפנים ופוגע בכרית המתנפחת בעוצמה העשוייה להחמיר את הפציעה,  ומאחר וגופו אינו מיוצב במקומו בעזרת חגורת הבטיחות, תנועת הטלטול ברכב כתוצאה מההתנגשות, עשויה להסיט את גופו של הנהג ממגע עם כרית האוויר המונעת פגיעה בחלקי הרכב. 

עוצמת הפתיחה של כרית אוויר ובמיוחד הכרית המותקנת מול מושב הנוסע הקדמי ( כרית גדולה מאוד בד"כ ) , מסוכנת מאוד, ופתיחתה בעת תאונת דרכים, עשויה להיות קטלנית לילדים קטני גוף. במרבית כלי הרכב כיום, קיים מפסק המאפשר ניטרול כרית הנוסע, זאת על מנת לאפשר הושבת תינוק בכיסא בטיחות או ילד במושב הקדמי לצד הנהג, אך במחיר ביטול תרומתו של אביזר בטיחות חשוב  זה. 

מצב מסוכן נוסף בעת פתיחת כרית אויר, עשוי לגרום לפציעות קשות כתוצאה מהחזקת חפצים לפני גופם של הנוסעים בעת נסיעה. בכתבה בעניין שימוש בוחני הרכב של משרד התחבורה, בטאבלט כבד בעת מבחן, ("מותו של בוחן", גיל מלמד 31.7.18 )הודגש הסיכון הרב לבוחני הרכב במקרה תאונת דרכים ופתיחת כרית האויר, אשר תפגע  בטאבלט ותטיחו בעוצמה, בגופו ובפניו של הבוחן, כדי גרימת חבלות חמורות.  

האם כרית אוויר יכולה להיות קטלנית ?

"חשד: אישה נהרגה מפתיחה של כרית אוויר ברכב", יוסי אלי 18.5.20

"כריות אוויר בקורולה - משרד התחבורה יבחן את כריות האוויר בטויוטה קורולה", אורן פרנקל 5.9.16

"כריות-אוויר קטלניות: האם טקאטה היא רק קצה הקרחון ?", גיל מלמד, 25.7.16

Takata Recall Spotlight- United States Department of Transportation

bottom of page