top of page

מתי יפתח תיק משרד \ הצמדה בחקירת תאונת דרכים ?

ככלל, כל תיק תאונת דרכים אשר הוגש בו כתב אישום, נחקר ע"י בוחן תנועה משטרתי, אולם, לא כל תאונת דרכים, נחקרה בזמן אמת בזירת התאונה, מיד לאחר התרחשותה. ביחידות הבוחנים, מכונה תיק תאונת דרכים אשר טופלה בזמן אמת כתיק שטח. לעומת זאת, ישנן תאונות דרכים רבות, בהן, איש מהמעורבים בתאונה, אינו נזקק לטיפול רפואי, לכן גם אם תוזמן משטרה ודיווח בדבר התאונה ונסיבותיה יועבר ליחידת הבוחנים, בוחן תנועה לא יצא לטפל בתאונה, אם אין נפגעים או נסיבות חריגות (עבירות נלוות כגון, נהג ללא רישיון נהיגה, נהג שיכור וכדומה) המחייבות חקירת בוחן תנועה.

 

בהמשך, אם אחד המעורבים בתאונה שלא טופלה בשטח, ניגש לקבלת טיפול רפואי, עליו להמציא למוסד הרפואי ולצרכי ביטוח, אישור משטרה המאשר מעורבותו בתאונת דרכים. בהגיעו לתחנת המשטרה, מברר עימו היומנאי את נסיבות התאונה, ואם מדובר בתאונת דרכים  שסיבתה מפורטת בקריטריונים לפתיחת חקירת תאונת דרכים (בהתאם להנחיות אגף התנועה במשטרת ישראל), המעורב ייחקר ע"י חוקר תאונות דרכים ועדותו תועבר לפתיחת תיק תאונת דרכים ע"י בוחן תנועה. מדובר למעשה בחקירת תאונת דרכים אשר נפתחה בעקבות דיווח מאוחר של אחד המעורבים. תיק תאונת דרכים כזו, מכונה בד"כ תיק משרד או תיק הצמדה (מוצמד לבוחן תנועה).

 

בכל תיק תאונת דרכים אשר נחקרה זמן אמת, "תיק שטח", בוחן תנועה מסכם את מסקנותיו בדוח המכונה "דוח בוחן" המהווה חוות דעת מומחה מטעמו. גם בתיק משרד\הצמדה, נדרש בוחן התנועה, להכין דוח המפרט את ממצאיו ומסקנותיו בהתאם. לאחר פתיחת תיק משרד\הצמדה, בוחן התנועה יזמן ויחקור את כלל המעורבים בתאונה, ואחר שמיעת גרסתם ולעיתים גם לפני כן, ייצא לזירת התאונה פעולות חקירה ובחינה נוספות להשלמת חקירת התאונה. פעולות בוחן התנועה בזירת תאונה "מאוחרת" יכללו בד"כ: ביצוע הובלה והצבעה עם המעורבים, תיעוד ממצאים "קשיחים" כגון מבנה הצומת, תמרור וסימני דרך וביצוע ניסויים שונים (לדוגמא: ניסוי שדה ראיה). במקרה כזה, פעולותיו המקצועיות של בוחן התנועה יפורטו בדוח (חוות דעת) מצומצם.

Collision Coverage
bottom of page