top of page
%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94%20(4)_edi

שיחזור תאונת דרכים

השימוש בביטוי "שיחזור" מקובל במשטרת ישראל גם בתחום החקירות הפליליות. בחקירת אירוע פלילי, נהוג לבצע שיחזור אופן ביצוע העבירה עם חשוד בזירת עבירה. בוחני התנועה במשטרה, נוהגים לכנות את סדרת החישובים המתמטיים לבדיקת אחריותו של נהג בתאונה מסוג פגיעה בהולך רגל, כ"שיחזור פגיעה בהולך רגל". בפועל, שיחזור תאונות דרכים, הוא שם כולל לאוסף פעולותיו המקצועיות של בוחן תנועה \ מומחה תאונות דרכים, אשר יחד עם פעולות חקירה נוספות, נועדו לקבוע:

 1. כיצד התרחשה התאונה, ההתנגשות בין כלי הרכב או הפגיעה בהולך הרגל ?

 2. מי אחראי או הגורמים להתרחשות התאונה.

 3. האם ניתן היה למנוע את התאונה.

 4. האם היו גורמים נוספים אשר גרמו או תרמו להתרחשות התאונה.

 

במסגרת חקירת זירת תאונת דרכים, איסוף, תיעוד ממצאים וביצוע ניסויים שונים, אוסף הבוחן את הפרמטרים הנדרשים לביצוע שיחזור התאונה \ מנגנון התרחשותה. שיחזור תאונה, אינו בהכרח חישוב מתמטי כפי שמתבצע בד"כ בחישובי פגיעה בהולך רגל. ניתוח ממצאים בזירת תאונת דרכים אשר מסייעים לבוחן לקבוע את מסלול המעורבים עד להתנגשות , או, ניסוי שדה ראיה בשילוב עם קביעת מהירויות ע"פ ממצאים, המובילים למסקנה כי הנהג החשוד לא יכול היה למנוע את התאונה, הם סוגים נוספים של שיחזור תאונות דרכים. איסוף הממצאים בזירת התאונה, ביצוע ניסויים ובדיקות והעלאתם בכתב בדוח הבוחן, מהווים את רשימת הפרמטרים הרלוונטיים לשיחזור התאונה :

 1. מצב ומבנה התשתית ( הכביש ) ואיכותה.

 2. מצב מזג האויר.

 3. תאורה ונראות.

 4. שדה הראיה מכיוון תנועת המעורבים.

 5. תיעוד נזקים והבנת משמעותם.

 6. בדיקת תקינות של כלי הרכב המעורבים.

 7. ממצאים ומשמעותם.

 8. ממצאים לעניין מהירות המעורבים.

 9. תמרור, סימני דרך ורמזורים.

 10. מוצגים.

 

שיחזור תאונת דרכים מבוסס על משולש של שלושה גורמים עיקריים: הכביש, הנהג והרכב. חוסר התייחסות מקצועית וממצה לאחד מהגורמים הנ"ל, פוגם באפשרותו של בוחן התנועה, לשחזר את התאונה, באופן מדוייק ואיכותי. על מנת לשחזר את מנגנון התאונה נדרש תחילה,  לאסוף את המידע על המצב הטכני של הרכב וסביבת הכביש ולאחר מכן לחבר את תרומתו של הגורם האנושי. חשוב לזכור, כי המשקל של כל אחד מגורמים עיקריים אלה, עשוי להשתנות בהתאם לסוג התאונה, אך בכל תאונת דרכים, חובה להתייחס למידת השפעתם של גורמים אלה, על התרחשותה.

כפי שפירטתי לעיל, לשיחזור תאונת דרכים, נדרשים פרמטרים רבים. מאחר ותאונת דרכים, מתרחשת בסביבה דינמית ומורכבת של כבישים ותנועה יום יומית, שיחזור תאונת הדרכים רחוק ומסובך מביצוע ניסוי או מחקר בתנאי מעבדה תוך שימוש בתנאים ובדיקות מבוקרות. על מנת להבין את מורכבות איסופם של הפרמטרים הנדרשים לשיחזור תאונת דרכים, תוכלו לקרוא על קביעת אחד הפרמטרים החשובים והשכיחים ביותר בתחום חקר ושיחזור תאונות דרכים – מקדם החיכוך.

bottom of page