top of page

חשיבותה של חוות דעת בוחן תנועה, מומחה מטעם ההגנה, אשר הוכשר והוסמך בתחום חקר ושיחזור תאונות דרכים, במשטרת ישראל

בוחן תנועה מטעם ההגנה, חייב להיות בוחן תנועה מוסמך מטעם משטרת ישראל, אשר עבר את הכשרותיו והסמכתו לתפקיד במסגרת שירותו כבוחן תנועה במשטרה. לניסיון והידע הנצבר בחקירת תאונות דרכים "אמיתיות" אין כל תחליף אזרחי או אקדמי. לצביקה מוזס, בוחן תנועה - עד מומחה מטעם ההגנה, אשר שירת במשטרה בתפקידי קצין בוחנים מחוזי, יש יתרונות מקצועיים משמעותיים אשר נצברו עקב מעורבותו המקצועית והפיקודית בחקירת כל תאונת דרכים חמורה בתחומי המחוז עליו היה מופקד, זאת בשונה מבוחן תנועה שאינו קצין, אשר גם למרות שנות שירות רבות בתפקיד, מעורבותו בחקירת תאונות דרכים חמורות, מוגבלת לרוב לתאונות להן "זכה" בתורנותו השבועית.

ככל שבוחן התנועה מטעם ההגנה, מנוסה יותר בחקירת תאונות דרכים חמורות לסוגיהן הרבים, כך רמתה המקצועית של חוות הדעת מטעמו, תהיה משמעותית יותר. בוחן התנועה מטעם ההגנה, יוכל לגבות את חוות דעתו, בניסיונו ובידע העשיר שצבר בחקירת תאונות דומות, לעיתים קרובות ניסיון העולה על ניסיונם ומקצועיותם של מומחי המשטרה. 

חשוב לזכור, כי עורך הדין המנהל את הגנת הנאשם, אינו עד בהליך המשפטי. על מנת להציג מסקנות מקצועיות השונות ממסקנותיהם של מומחי המשטרה, נדרש עורך הדין מטעם הנאשם, להעזר בבוחן תנועה עד מומחה הגנה, אשר יבחן את חומר הראיות והממצאים אשר מומחי המשטרה\ התביעה אספו בחקירתם את תיק התאונה, ויחווה דעתו  בחוות דעת מקצועית ובעדות כעד מומחה בבית המשפט. 

bottom of page