top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

תאונת רמזור - מחיקת כתב אישום

Updated: Oct 6, 2020בשנת 2019 ארעה תאונת דרכים בעיר רחובות. רכב פרטי פגע בהולך רגל שחצה במעבר חציה מרומזר. הוכחת אחריות הנהגת לגרימת התאונה, התבססה בעיקר על גרסת עד ראיה "אובייקטיבי" אשר היה הראשון לדווח למשטרה על התאונה, ולטענתו, הבחין בתאונה ובמצב הרמזורים בכיוון תנועת המעורבים.

בתום חקירת התאונה, הוגש כתב אישום כנגד הנהגת, בעבירות :

  1. נהיגה כשברמזור אור אדום - עבירה לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה + תקנה 38(2) לפקודת התעבורה.

  2. התנהגות הגורמת נזק - עבירה לפי תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה.

  3. נהיגה בקלות ראש - עבירה לפי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

בגין עבירות אלה, הייתה צפוייה הנהגת במידה ותורשע, לעונש פסילת רישיון נהיגה ארוך ועונשים נוספים.


חומר הראיות בתאונת דרכים מסוג אי ציות לרמזור, כולל את מסמכי תוכנית הרמזורים התואמת את מצב הרמזורים בעת התרחשות התאונה וכן ניתוח או חוות דעת של בוחן התנועה לתוכנית הרמזורים המתייחס למופעי הרמזור ע"פ התוכנית והתאמתם לגרסת המעורבים.

בדוגמא להלן, מוצגת אחת מבין שלל תוכניות הזמנים מהן מורכבת תוכנית רמזורים לצומת. בתוכנית זמנים זו, זמן המחזור 90 שניות וכוללת את סדר המופעים ומשכם לארבעה מופעים לכלי רכב ושלושה מופעים למעברי חציה:


מסמכי תוכנית הרמזורים שצורפו לתיק החקירה, היו חסרים מספר מסמכים החשובים להבנת היררכיית מופעי הרמזור בצומת בהתבסס על פעולת הגלאים ( בצומת מרומזר, מותקנים גלאים מסוגים שונים, המשפיעים על משך המופעים או הפעלתם בהתאם לנפח וכיווני התנועה העוברים בצומת ).

כמומחה ובעל ניסיון רב, בהבנה וניתוח תוכניות רמזורים, ערכתי ניתוח מעמיק של עדויות המעורבים ועד הראיה בהשוואה לתוכנית הרמזורים המלאה ומצאתי סתירות משמעותיות בגרסאות עד הראיה והולך הרגל ביחס לאופן פעולת תוכנית הרמזורים בצומת.

ממצאיי בדיקתי, הוצגו בפגישה עם תובע תעבורה, והביאו את התביעה המשטרתית, להחלטה למחוק את כתב האישום !

95 views0 comments

Comentários


bottom of page