top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

מהו בוחן תנועה

Updated: Sep 10, 2020

במדינת ישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, בוחן התנועה או בשמו הנוסף, חוקר תאונות דרכים, הוא מקצוע משטרתי, הכפוף פיקודית ומקצועית לאגף התנועה במשטרה. בוחן תנועה הוא שוטר אשר הוסמך לחקור ולבחון את הסיבות להתרחשות תאונת דרכים ולהעביר מסקנותיו לגורמי התביעה והפרקליטות לשם החלטה על הגשת כתב אישום, כנגד הנהג האחראי לגרימת התאונה.בוחן תנועה אשר הוכשר והוסמך במשטרת ישראל, עבר תהליך מיון לבחינת רמת הבנתו הטכנית וראייתו המרחבית. מניסיוני הרב, באיתור מועמדים מחוץ ובתוך המשטרה, לתפקיד בוחן תנועה, אני מעריך כי רק כ 30% מהמועמדים, עברו את מבחן ההתאמה בהצלחה. הבנה טכנית גבוהה לצד יכולת ראיה מרחבית, הם כלים משמעותיים המאפשרים לבוחן התנועה, לחבר את כלל הממצאים בזירה לרצף תמונות מצב המתארות יחד את אופן התרחשות התאונה. לא פעם נתקלתי בקציני משטרה ושוטרים המשתהים בזירת התאונה, מיכולתו של בוחן התנועה, לתאר במדוייק, טרם שמיעת עדויות המעורבים, כיצד התרחשה התאונה.

מרבית הכשרתו של מקצוע בוחן התנועה והמשך הסמכתו לתפקיד, מתבצעת במסגרת פנים משטרתית בקורס הנמשך 4 חודשים, לאחריהם , חניך הקורס חוזר ליחידות השטח לחניכה בת 12 שבועות בליווי בוחן תנועה מוסמך וקציני היחידה. בתום תקופת החניכה, יידרש החניך לעבור מבחן הסמכה, במסגרתו תבחן יכולתו לחקור זירת תאונה דרכים, על היבטיה. הכשרתו של בוחן תנועה משטרתי, אינה מסתיימת בקורס הבוחנים, ובכל שנות שירותו לאחר הקורס, בוחן התנועה, יעבור כבשגרה, קורסים והשתלמויות מקצועיות, על מנת לעדכנו בנושאים חדשים, או להסמיכו לשימוש באמצעים או מידע מקצועי חדשים.התאמת נזקים:

בזירת תאונת הדרכים או בהמשך במגרז המוצגים, עורך בוחן התנועה, ניסוי להתאמת הנזקים בין כלי הרכב המעורבים, במטרה להבין ולקבוע באיזה אופן ארעה ההתנגשות.

במסגרת הכשרתו והסמכתו לתפקיד בוחן תנועה, לומד השוטר, מגוון רב של נושאים מקצועיים, שיטות איסוף ותיעוד ממצאים וביצוע ניסויים שונים. נוסף לפעולותיו המקצועיות בזירת התאונה ובהמשך במשרדו, בוחן תנועה אמון גם על חקירת המעורבים ועדי הראיה ובתאונות פגע וברח, אף אחראי על איתור ומעצר החשוד. בוחן תנועה משטרתי מבצע למעשה מספר תפקידים מעולם החקירות והאיסוף בתפקיד של שוטר אחד. לשם השוואה, בחקירת אירוע פלילי ע"י שוטרי אגף החקירות, חקירת האירוע, מתחלקת בין מספר גורמי משטרה המשתייכים לאגפי החקירות והמודיעין: חוקרי הזירה\ טכנאי זיהוי פלילי האחראיים על איסוף הממצאים ותיעוד זירה והגשת חוות דעת ספציפית לעניין הממצאים. חוקרים האחראיים על חקירת כל המעורבים והעדים, שוטרי בילוש על איתור ומעצר חשודים ואנשי מודיעין, המספקים את המודיעין הדרוש לאיתור חשודים וראיות.


מקצוע בוחן התנועה, מתעדכן עם השנים, עקב מחקרים בינלאומיים רבים הנערכים בתחום חקירת תאונות דרכים, ספרות מקצועית המפורסמת על ידי מכוני מחקר ואוניברסיטאות העוסקות בתחום והכנסת אמצעים טכנולוגיים חדישים המסייעים בחקירת תאונות הדרכים. יחד עם זאת, נושאי המתמטיקה, הפיזיקה והדינמיקה הקשורים בהתרחשותה של תאונת דרכים, נותרו, ליבת מקצוע בוחן התנועה, ועל כל בוחן תנועה\ חוקר תאונות דרכים להתמקצע בנושאים אלה, על נגזרותיהם.


ספרות מקצועית לבוחני תנועה

ספרות מקצועית:

מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר בינלאומיים, עוסקים בחקר ושיחזור תאונות דרכים. תיעוד ניסויים, ספרות מקצועית עניפה, מתפרסמים ומשמשים בוחני תנועה בעת הכנת חוות דעת.

בתיקי תאונות דרכים, בוחן התנועה, הוא החוקר הממונה על חקירת התאונה, על כל שלביה, החל מתיעוד זירת התאונה והממצאים, חקירת המעורבים בתאונה ועדי ראיה, והסקת המסקנות בחוות דעת מומחה, המכונה "דוח בוחן" (כמפורט בתוספת החמישית לתקנות התעבורה) המהווה חוות דעת מומחה. בו יציג הבוחן את ממצאי החקירה ומסקנותיו לגבי הגורמים לתאונה ואשמת מי מהמעורבים גרם להתרחשותה.

​ בוחני התנועה של משטרת ישראל, אומנם מוכשרים ומוסמכים לחקירת תאונות דרכים, אולם הכשרתם המקצועית בתחומי רכב ודינמיקה לצד יכולת חקירה ובחינה של שלל סוגי תאונות דרכים ושימוש באמצעי מדידה ובדיקה ייחודיים, הופכים את בוחן התנועה למומחה ייחודי עבור משטרת ישראל הנעזרת במומחיותו גם בחקירות פליליות, פיגועי טרור ותאונות עבודה, בהם הייתה מעורבות של כלי רכב.

עד מומחה:

בכל תיק תאונת דרכים המתנהל בבית משפט לתעבורה, יהיה בוחן התנועה המשטרתי, עד מרכזי של התביעה. למעשה, במרבית תיקי התאונות, פעולותיו של בוחן התנועה בתיק והמסמכים שיצר, מהווים את ליבת חומר הראיות.

לעיתים קרובות, עיקר נטל הוכחת אשמת הנאשם בגרימת תאונת הדרכים,  מבוססים על עדותו, פעולותיו המקצועיות ומסמכיו של בוחן התנועה המשטרתי. מקצועיותו של הבוחן תבחן בהליך המשפטי. כשלים בעבודת הבוחן הבאים לידי ביטוי באיסוף ממצאים לקוי, אי מיצוי שלבי החקירה, הסקת מסקנות שגוייה ועוד טעויות הנעשות לעיתים עקב מגוון פעולותיו הרחב של בוחן תנועה בעת חקירת תאונות דרכים, כל אלה, עשויים להשליך על הצלחת התביעה בסופו של הליך משפטי, להרשיע את הנהג הנאשם.

 73 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


שלומית מוזס
שלומית מוזס
29 jun 2020

צביקה, הנושא מעניין מאוד. אשמח לקרוא נושאים נוספים.

Me gusta
bottom of page